Nezavisna izdanja

Nezavisna izdanja Slobodana Mašića 

Edicija Nova


Nezavisna izdanja Slobodana Mašića izlaze od 1966. godine, kada su Leonid Šejka, Marija Čudina i Slobodan Mašić objavili prvu knjigu pesama Marije Čudine Pustinja. Dve godine kasnije započinje izlaženje kvadratne serije Nezavisnih izdanja.

Godine 1984. pokrenuta je edicija Nova, čiji su urednici, redaktori i dizajneri bili Saveta i Slobodan Mašić.

Roman Status asthmaticus/Status astmatikus Slobodana Giše Bogunovića je 219 sveska edicije Nova.Slobodan Mašić govori o romanu


Adresa izdavača: Crnogorska 4, Beograd 11000

Tel. 3811 2633162

Make a free website with Yola